Alla utbildningar och kurser

Visa kurser, program och datumlösa kurser

Två dagars prova på-kurs för dig som vill uppleva vad gestalt är.


Nästa tillfälle
2024-08-31 09:00
Stockholm

För dig som är nyfiken på gestalt och gestaltterapi.

Nästa tillfälle
2024-09-04 18:00
Digitalt

Processorienterad utbildning med avstamp i handledningens roll som ett värdefullt rum för reflektion och verksamhetsnära kompetensutveckling.

Nästa tillfälle
2024-09-05 09:00
Stockholm

Personlig utveckling i grupp för dig som vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill. Baserat på gestaltmetodik, ger behörighet att söka till Terapeutprogrammet och Organisationsprogrammet. 

Nästa tillfälle
2024-09-05 12:00
Stockholm

För dig som är nyfiken på gestalt inom organisation och ledarskap.

Nästa tillfälle
2024-09-05 18:00
Digitalt

Systemisk nervsystemsutbildning, 1 år.

En utbildning om hur allt hänger ihop! Min hjärna med min kropp, med mitt eget och andras sammanhang i världen.


Nästa tillfälle
2024-11-15 09:00
Stockholm

Vill du hitta nya sätt att skapa inkluderande sammanhang på jobbet som bidrar till en effektiv och välmående organisation? Då är det här en utbildning för dig! Här får du en fördjupad förståelse för hur du leder mellanmänskliga processer för att nå en arbetskultur som är kreativ, effektiv och inkluderande och där man inte väjer för olikheter eller olika uppfattningar. 

Nästa tillfälle
2024-11-21 09:00
Uppsala
Anmälan öppnas
2024-06-26 00:00

Livet ställer frågor – om relationer och jobbet, men också om döden och livets mening. I de existentiella samtalen kan vi utforska både vardagens dilemman och livets djupaste frågor. Den här utbildningen är till för dig som har samtalet som yrke och som vill komplettera din praktik.

Det finns inga kommande kurstillfällen

Fortbildning med utgångspunkt i dina erfarenheter som terapeut och individ. 

Det finns inga kommande kurstillfällen

För att vi ska utvecklas som individer, grupper och organisationer behöver vi i mötet med andra ha förmågor att kunna utmana, konfrontera och låta oss själva bli utmanade. Ibland övergår dock dessa förmågor till att skapa konflikter och friktion i stället för konstruktivitet. I denna kurs har du möjlighet att skapa större medvetenhet om denna dynamik.

Det finns inga kommande kurstillfällen

Organisationsprogrammet är till för dig som vill stödja och leda processer i organisationer för att nå bästa resultat – både för människan och verksamheten. Utbildningen är tre år och du blir diplomerad Gestaltpraktiker i organisation. 

Det finns inga kommande kurstillfällen

Grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap. Ger behörighet att söka till Organisationsprogrammet.


Det finns inga kommande kurstillfällen

Terapeutprogrammet bygger på gestaltmetodikens relationella, filosofiska och humanistiska grund. Utbildningen är fyra år och du blir diplomerad Gestaltterapeut.

Det finns inga kommande kurstillfällen