Alla utbildningar och kurser

Visa kurser, program och datumlösa kurser

Organisationsprogrammet är till för dig som vill stödja och leda processer i organisationer för att nå bästa resultat – både för människan och verksamheten. Utbildningen är tre år och du blir diplomerad Gestaltpraktiker i organisation. 

Nästa tillfälle
2023-08-28 09:00

Terapeutprogrammet bygger på gestaltmetodikens relationella, filosofiska och humanistiska grund. Utbildningen är fyra år och du blir diplomerad Gestaltterapeut.

Nästa tillfälle
2023-08-29 09:00

Personlig utveckling i grupp för dig som vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill. Baserat på gestaltmetodik, ger behörighet att söka till Terapeutprogrammet och Organisationsprogrammet. 

Nästa tillfälle
2023-08-31 09:00

Saknar du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Praktisk förändringsledning ger dig en utmaning att prova på nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap. Ger behörighet att söka till Organisationsprogrammet.

Nästa tillfälle
2023-09-04 08:30
Uppsala/Stockholm/Digitalt

För dig som är nyfiken på gestalt och gestaltterapi.

Nästa tillfälle
2023-09-06 18:00
Stockholm

För dig som är nyfiken på gestalt inom organisation och ledarskap.

Nästa tillfälle
2023-09-20 18:00
Stockholm

Personlig utveckling i grupp för dig som vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill. Baserat på gestaltmetodik, ger behörighet att söka till Terapeutprogrammet och Organisationsprogrammet. 

Nästa tillfälle
2023-09-22 12:00
Stockholm

Fortbildning med utgångspunkt i dina erfarenheter som terapeut och individ. 

Nästa tillfälle
2023-09-29 09:00
Göteborg

Systemisk nervsystemsutbildning, 1 år.

En utbildning om hur allt hänger ihop! Min hjärna med min kropp, med mitt eget och andras sammanhang i världen.


Nästa tillfälle
2023-11-03 10:00
Stockholm

För att vi ska utvecklas som individer, grupper och organisationer behöver vi i mötet med andra ha förmågor att kunna utmana, konfrontera och låta oss själva bli utmanade. Ibland övergår dock dessa förmågor till att skapa konflikter och friktion i stället för konstruktivitet. I denna kurs har du möjlighet att skapa större medvetenhet om denna dynamik.

Nästa tillfälle
2023-11-06 09:00
Stockholm och digitalt
/ 2