Praktisk förändringsledning

Grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap. Ger behörighet att söka till Organisationsprogrammet.


Kursinnehåll

Praktisk förändringsledning är en grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap som syftar till att stärka förändringskompetensen och den processkonsultativa förmågan hos dig som deltagare och i organisationen där du verkar. Här får du en mängd kraftfulla verktyg och metoder som skapar rimliga förutsättningar för dig som förändringsledare att involvera mera. Ytterst handlar det om att skapa hållbarhet i verksamheten – där hållbarhet innebär att involvera berörda människor i nulägen som har slutat fungera, så att de som är närmast verkligheten kan finna bättre vägar tillsammans. I den praktiska arbetsvardagen handlar förändringsledning också om att vända på rollerna – som ledare förändrar du först din egen roll och uppgift innan du förväntar dig att andra ska engagera sig. Här får du lägga större fokus på att leda mellanmänskliga processer, att ta tag i verkligheten som den är och får metoder att möta den. Utbildningen har ett organisationspsykologiskt perspektiv på att lyckas med förändring. Den vilar på gestaltmetodisk grund, teori och förhållningssätt samt är praktisk och nära kopplad till situationer i deltagarnas praktiska jobbvardag. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat, både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Det här är utbildningens ansökningssida – hela utbildningens innehåll och upplägg hittar du här.

Utbildningen vänder sig till dig som

Är ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring i organisationer. 

Omfattning och upplägg

Utbildningen består av 25 dagar på internat uppdelat på åtta tillfällen, 5x4 timmar handledning i mindre grupper samt ett praktikarbete på två dagar. Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom praktikuppdrag ute i organisationerna som deltagarna arbetar i eller med. Praktikuppdraget startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä som sammanfattar lärandet och är ett underlag för en serie workshops. 

Plats

Frötuna gård utanför Uppsala och digitalt. Handledning och praktikuppdrag kan ske lokalt beroende på deltagarnas bostadsorter. 

Kursledare

Ulf Zwedberg och Kinna Person


Avgift och tillkommande kostnader
Avgift: 110 000 SEK exkl. moms. 
Kostnad för internat tillkommer. Beroende på deltagares bostadsort kan handledning ordnas lokalt mot betalning av handledares reskostnad.

Det här är utbildningens ansökningssida – hela utbildningens innehåll och upplägg hittar du här.

Utbildningen är ett samarbete med Ulf Zwedberg och Kinna Person.

Det finns inga kommande kurstillfällen