Praktisk förändringsledning

Saknar du verktygen för att lyckas bättre med förändringsarbeten? Praktisk förändringsledning ger dig en utmaning att prova på nya metoder och ompröva ditt eget ledarskap. Ger behörighet att söka till Organisationsprogrammet.

Kursinnehåll

Praktisk förändringsledning är en grundläggande utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap. Den handlar ytterst om att skapa hållbarhet i verksamheten – där hållbarhet innebär att involvera berörda människor i nulägen som har slutat fungera, så att de som är närmast verkligheten kan finna bättre vägar tillsammans. I den praktiska arbetsvardagen handlar förändringsledning också om att vända på rollerna – som ledare förändrar du först din egen roll och uppgift innan du förväntar dig att andra ska engagera sig. Du lägger större fokus på att leda mellanmänskliga processer, tar tag i verkligheten som den är och har metoder att möta den.

Utbildningen har ett organisationspsykologiskt perspektiv på att lyckas med förändring. Den vilar på gestaltmetodisk grund, teori och förhållningssätt, samt är praktisk och nära kopplad till situationer i deltagarnas praktiska jobbvardag. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat, både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande. Praktisk förändringsledning erbjuder en mängd kraftfulla verktyg och metoder som skapar rimliga förutsättningar för dig som förändringsledare att involvera mera. 


Här kan du läsa mer om utbildningen. 

Syfte och mål 
Att stärka förändringskompetensen hos deltagarna och i organisationer, samt att stärka den processkonsultativa förmågan. 

Förkunskaper 
Utbildningen vänder sig till ledare eller nyckelpersoner med uppdrag att leda och stödja förändring i organisationer. 

Upplägg och omfattning 
Praktisk tillämpning och träning i metodiken sker genom praktikuppdrag ute i organisationerna som deltagarna arbetar i eller med. Praktikuppdraget startar efter halva programmet och pågår till avslutningen. Arbetet dokumenteras i en essä som sammanfattar lärandet och är ett underlag för en serie workshops. 

Utbildningen består av 21 dagar på internat i närheten av Stockholm uppdelat på åtta tillfällen, 5x4 timmar handledning i mindre grupper samt ett praktikarbete på två dagar. 


Plats

Kursgårdar i Uppsala och Stockholm. Handledning och praktikuppdrag kan ske lokalt beroende på deltagarnas bostadsorter. 

Kursledare

Ulf Zwedberg och Kinna PersonUlf och Kinna har under många år utbildat i ledarskap och förändringsarbete baserat på aktionsforskning och systemteorins principer, samt på gestaltmetodikens teori och förhållningssätt med betoning på nuets betydelse för verklig förändring. De har gedigen erfarenhet från förändringsarbeten på många olika företag, myndigheter, ideella och fackliga verksamheter. Har hittills utbildat över 240 deltagare i Praktisk förändringsledning.


Avgift och tillkommande kostnader
Avgift: 95 000 SEK exkl. moms. 

Kostnad för internat tillkommer. Beroende på deltagares bostadsort kan handledning ordnas lokalt mot betalning av handledares reskostnad.


Utbildningen är ett samarbete med Ulf Swedberg och Kinna Person.

Kommande tillfällen i

Uppsala/Stockholm/Digitalt

Uppsala/Stockholm/Digitalt
Platser finns