Konflikthantering i praktiken

För att vi ska utvecklas som individer, grupper och organisationer behöver vi i mötet med andra ha förmågor att kunna utmana, konfrontera och låta oss själva bli utmanade. Ibland övergår dock dessa förmågor till att skapa konflikter och friktion i stället för konstruktivitet. I denna kurs har du möjlighet att skapa större medvetenhet om denna dynamik.

Kursinnehåll

Kursen är upplevelsebaserad och syftar till att ge dig som är intresserad av personlig utveckling och organisationsutveckling ett tydligare förhållningssätt i konflikthantering. Den utgår ifrån det gestaltteoretiska perspektivet, integrerat med konflikt- och hjärnforskning.


Mer ur innehållet:

  • Konflikter - Gestaltteori
  • Praktisk träning i att använda olika verktyg och metoder i konflikter
  • Hur vi kan välja att se konflikter som ett sätt att hantera (eller inte hantera) energi
  • Ökad medvetenhet om dina egna konfliktmönster

Upplägg
Kursen är uppdelad på två tillfällen. Det första tillfället är två dagar på plats i Stockholm och det andra tillfället är digital grupphandledning i mindre grupper.


Förkunskaper
Kursen vänder sig till dig som är verksam som chef, ledare, konsult, terapeut, utbildare eller på annat sätt arbetar med människor.


Plats
I centrala Stockholm och digitalt.


Pris
11.500SEK exkl. moms. Just nu får du 10% rabatt på kursavgiften! Gäller till 21/2.


Kursledare 
Tomas och Cecilia Ärlemalm. Båda verksamma som gestaltterapeuter och organisationskonsulter.

Det finns inga kommande kurstillfällen