Existentiella samtal

Livet ställer frågor – om relationer och jobbet, men också om döden och livets mening. I de existentiella samtalen kan vi utforska både vardagens dilemman och livets djupaste frågor. Den här utbildningen är till för dig som har samtalet som yrke och som vill komplettera din praktik.

Kursinnehåll

Existentiella samtal är ett ömsesidigt möte mellan två människor där den ena är i fokus. Metoden är filosofisk och undviker fasta teorier och tekniker. I stället utforskar den som deltar i samtalet förutsättningslöst själv sin situation, sina föreställningar, sina relationer och om hen vill – mänsklighetens stora frågor. Samtalspartnern bidrar genom att lyssna, fråga, relatera och inte minst genom att erbjuda filosofiska perspektiv.

Den här utbildningen är till för dig som vill komplettera din nuvarande samtalspraktik. Den ger dig en introduktion till den existentiella filosofin, psykologin, människosynen, samtalsmetodiken och erfarenhet av vägledningens praktik. Efteråt kommer du att kunna föra existentiella samtal inspirerade av filosofi, där perspektivet kan växla mellan vad det är att vara människa i synnerhet (jag och mitt liv) och i allmänhet (det filosofiska mänskliga perspektivet).


Omfång och upplägg

Utbildningen består av nio kursdagar, handledning och övningsklienter.

I den första delen av utbildningen praktiserar du dina nya kunskaper på dig själv och ditt eget liv. I den andra och tredje delen introduceras metodiken och hur den kan integreras i din nuvarande praktik. I den tredje och avslutande delen prövar du dina nya kunskaper tillsammans med två övningsklienter under handledning.

Dina två övningsklienter träffar du tre gånger var. De kan vara klienter som redan ingår i din praktik eller som är oberoende av den. Du får handledning utifrån din kompetens.

Du kommer också att skriva två texter under utbildningen. Den ena utifrån det existentiella perspektivet i relation till dig själv och den andra utifrån din roll som existentiell samtalsledare/vägledare. Texterna utgår ifrån din egen erfarenhet och ska i första hand ses som ett utforskande och inte som en uppsats.

Mer ur innehållet:

  • Existentiell människosyn
  • Filosofins historia, introduktion
  • Existentiell filosofi, en orientering
  • Existentiell psykologi
  • Existentiellt perspektiv som komplement. Att jobba integrativt.
  • Fenomenologisk samtalsmetodik
  • Praktik, 2 klienter x 3 tillfällen
  • Handledning
  • Litteraturstudier


Litteratur

Konsten att leva innerligt av Ann Lagerström & Ted Harris

Existentiell coaching av Ann Lagerström & Elisabeth Serrander

Existentialisterna: en historia om frihet, varat och aprikoscocktails av Sarah Bakewell.

Alla böcker kan köpas till specialpris vid första kurstillfället. Ytterligare material i form av pdf:er tillkommer.


Utbildningen passar dig som

I dag arbetar med individuella samtal med människor. Du kan vara exempelvis psykoterapeut, psykolog eller terapeut som vill komplettera din nuvarande praktik med ett existentiellt perspektiv. Du kan också vara coach, lärare, läkare, socionom, präst, diakon, arbeta inom vården – eller något liknande. Du behöver inte ha några förkunskaper i filosofi, men utbildning och/eller erfarenhet av att sitta i samtal med individer. Tanken är inte att du ska byta din nuvarande praktik mot det existentiella, utan att du ska kunna komplettera det du redan gör med ytterligare ett perspektiv.


Pris

19 500 SEK exkl. moms.


Utbildningsledare 

Ann Lagerström. Ann är existentiell samtalsledare och vägledare, coach, senior ledarskapskonsult, författare och har en fil. mag i praktisk kunskap.

Cina Friberg Frank. Cina är auktoriserad gestaltterapeut, Somatic Experiencing Practitioner, certifierad handledare och existentiell coach. 


Utbildningen är ett samarbete med utbildningsledare Ann Lagerström. Har du vidare frågor om utbildningens upplägg och innehåll går det bra att kontakta Ann direkt. 

Det finns inga kommande kurstillfällen