Praktisk handledarutbildning för en komplex tid

Processorienterad utbildning med avstamp i handledningens roll som ett värdefullt rum för reflektion och verksamhetsnära kompetensutveckling.

Kursinnehåll

Med gestaltteoretisk grund och helhetsperspektiv täcker utbildningen komplexiteten i dagens arbetsliv. Kursprogrammet växlar mellan teoriavsnitt och praktiska tillämpningar med experiment och efterföljande reflektion kring reaktioner och skeenden. Parallellt genomför du handledning med egna klienter/grupper. Här kan du läsa mer om utbildningens innehåll och upplägg


Syfte och mål 
• Att ge dig möjlighet att utveckla dina personliga verktyg och förhållningssätt i handledningsuppdrag
 Att öka din teoretiska förståelse och medvetenhet om mänskliga drivkrafter, kulturell påverkan, grupprocesser och organisatoriska krafter
• Att ge praktisk träning i att använda olika verktyg och metoder i handledning
• Att stärka dig som ambassadör för handledning som en lönsam investering såväl kunskaps- som hälsomässigt och för organisationens resultat. 

Utbildningen vänder sig till
dig som redan handleder och vill vässa dina verktyg och till dig som vill börja stödja individer och grupper i den här formen av kompetensutveckling. Du kan exempelvis verksam som chef, ledare, konsult, terapeut, behandlare, utbildare eller liknande. Din yrkesverksamma bakgrund bedöms individuellt före antagning. 

Upplägg och omfattning
Utbildningen omfattar fem kursmoduler varav 3x2 dagar på internat, 2 dagar på externat, 2 dagar digitalt samt 6 halvdagar handledningsträffar (digitalt och fysiskt). Sammanlagt 13 dagar under cirka sju månader. 

Kursträffarna har olika teman som behandlas i teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. I de små handledningsgrupperna får du utrymme för fördjupning och handledning på de egna uppdragen. 

Pris och tillkommande kostnader 

45 500 SEK exkl. moms. Priset inkluderar kost och logi för tillfällen på internat. 


Plats 

Moduler på internat hålls på Lillsved folkhögskola på Värmdö utanför Stockholm. Övriga träffar sker i Stockholmstrakten, lokal meddelas senare.


Pedagogiska ledare

Margareta Berggren, legitimerad psykolog och diplomerad gestaltterapeut.

Lasse Övling, legitimerad psykolog och diplomerad gestaltterapeut.


Handledare och föreläsare

Marcus Olsson, socionom och organisationskonsult.

Monika Trozell, journalist, legitimerad psykoterapeut och diplomerad gestaltterapeut.


Samtliga utbildningsledare är utbildade på Gestaltakademin och har en lång och bred erfarenhet av handledning och utbildning liksom psykoterapi, kliniskt behandlingsarbete och utvecklingsarbete i organisationer. Gästföreläsare tillkommer.


Sista anmälningsdag

1 augusti


Vill du veta mer?

Kontakta oss! Har du särskilda frågor gällande utbildningens innehåll går det också bra att kontakta pedagogisk ledare Lasse Övling direkt. 


Det här är utbildningens ansökningssida. Hela utbildningens innehåll och upplägg hittar du här.

Kommande tillfällen

Stockholm

Lillsved folkhögskola/centrala Stockholm/digitalt
Platser finns