Terapeutprogrammet

Terapeutprogrammet bygger på gestaltmetodikens relationella, filosofiska och humanistiska grund. Utbildningen är fyra år och du blir diplomerad Gestaltterapeut.

Kursinnehåll

Programmet är upplevelsebaserat och processorienterat och du får den omfattande, djupgående, teoretiska och praktiska kompetens som ger dig ett givande och utvecklande arbete som gestaltterapeut. Du arbetar med dig själv som främsta instrument, vilket kommer att ge dig god självkännedom och förmåga till medveten närvaro. 

Utbildningen har funnits sedan 1976 uppfyller de krav som ställs av The European Association of Gestalt Therapy (EAGT)
Programmet innehåller fem–sex fasta kursveckor per år och kortare utbildningsinslag däremellan. 


Behörighet och klinisk praktik 
För att söka till Terapeutprogrammet behöver du: 
• Ha gått grundkursen Personlig utveckling för ett mer medvetet liv eller annan kurs som Gestaltakademin anser motsvarande.
• Ha minst 120 svenska högskolepoäng eller 180 ECTS (möjlighet till dispens finns).

Inför starten av år 3 behöver du ha 1 600 timmar klinisk erfarenhet/praktik som vårdare inom psykiatrisk vårdenhet, behandlingshem eller dylikt. Om du har varit eller är verksam inom andra människovårdande yrken kan du få tillgodoräkna dig en del av erfarenheten som klinisk praktik. Kontakta Gestaltakademin om du behöver särskild bedömning. 


Pris och tillkommande kostnader 
År 1:

Privatbetalande: 61 500 SEK inkl. moms
Företagsbetalande: 69 000 SEK exkl. moms


År 2–4:

Privatbetalande: 71 500 SEK inkl. moms/år 
Företagsbetalande: 82 500 SEK exkl. moms/år


Programmet betalas årsvis. Vi har ett samarbete med HumanFinans som ger dig som privatperson möjlighet till ett räntefritt utbildningslån och på så sätt dela upp din betalning av årsavgiften på 6–12 månader. Du kan läsa mer om det och ansöka direkt hos HumanFinans. Utöver avgift tillkommer kostnader för terapi, handledning, kurslitteratur samt kost och logi. 


Utbildningen genomförs i internatform på Lillsved folkhögskola som vi samarbetar med. Det innebär att alla deltagare bor och äter sina måltider där. Du betalar ditt boende direkt till folkhögskolan och deras avbokningsregler gäller för kostnaden.

Specifikationer för tillkommande kostnader hittar du här.

Ansökan och antagningsprocess
När du har skickat in din ansökan nedan följer du den länk som visas på bekräftelsesidan. 
Om du är behörig att söka och lämnat in en komplett ansökan kallas du till intervju. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, din intervju tillsammans med eventuella referenser från tidigare utbildningar är därför avgörande vid antagningen. Ditt antagningsbesked lämnas därefter i nära anslutning till intervjutillfället. Först när du tackat ja till en erbjuden plats är avtalet bindande.  

Sista anmälningsdag
19/5

Vill du veta mer?
programbeskrivningen hittar du mer information och svar på många av de vanligaste frågorna kring programmets innehåll. Du är självklart också välkommen att kontakta oss direkt.

Det finns inga kommande kurstillfällen