Samskapande för psykologisk trygghet på jobbet

Vill du hitta nya sätt att skapa inkluderande sammanhang på jobbet som bidrar till en effektiv och välmående organisation? Då är det här en utbildning för dig! Här får du en fördjupad förståelse för hur du leder mellanmänskliga processer för att nå en arbetskultur som är kreativ, effektiv och inkluderande och där man inte väjer för olikheter eller olika uppfattningar. 

Kursinnehåll

Hur samskapar vi den kultur vi arbetar i? Och hur kan du som ledare, konsult eller i annan liknande funktion bidra till ett mer inkluderande, autentiskt och dialogbaserat arbetsklimat? Det vill säga; hur kan du i din funktion bidra till och även driva en utveckling till en ökad psykologisk trygghet på jobbet? Den här utbildningen tar utgångspunkt i att vi kan skapa mer inkluderande, hållbara och effektiva verksamheter om vi ökar vår förståelse för hur vi samskapar vår verklighet. Den syftar till att ge dig en större medvetenhet om hur samspelet fungerar mellan individ, organisation och samhälle. Genom dialog, feedback och spegling får du här ökade insikter om dig själv och verktyg för hur du kan göra mer medvetna val i mötet med andra och den omgivande situationen. En stabil grund att stå på för att kunna hantera komplexiteten i arbetsvardagen. Det här är utbildningens ansökningssida – hela utbildningens innehåll och upplägg hittar du här.


Utbildningen vänder sig till dig som

Vill utveckla din förmåga att se och förstå komplexitet i olika sammanhang och bidra till handlingsinriktade, välfungerande organisationer där jobbet blir väl gjort och där människor mår bra. Du behöver ha egen erfarenhet av arbete i/med organisationer som chef, ledare eller intern/externkonsult. 


Omfattning

8 dagar.


Plats

Centrala Uppsala. 


Avgift

25 000 SEK exkl. moms.


Anmälningsvillkor och antagning

När du skickat in din anmälan blir du kontaktad av utbildningsledarna för ett gemensamt samtal. Därefter kommer du att få ett antagningsbesked med möjlighet att svara an innan din anmälan blir bindande. 


Sista anmälningsdag

7 november.


Utbildningsledare

Solveig Warpman. Utbildad personalvetare, gestaltterapeut och har gått Gestaltakademins organisationsprogram. Har en bakgrund som personalchef men arbetar sedan sexton år tillbaka som organisationskonsult med framför allt ledarutveckling. Fokus är social hållbarhet och att bidra till ett utvecklande och inkluderande ledarskap. 

Ylva Nordling. Utbildad socionom, familjeterapeut och har gått Gestaltakademins organisationsprogram. Har under sitt yrkesliv arbetat som chef, projektledare och organisationskonsult. Som anställd i en mängd intresseorganisationer och som konsult i alla sektorer men främst offentlig sektor. 


Det här är utbildningens ansökningssida – hela utbildningens innehåll och upplägg hittar du här.

Kommande tillfällen

Uppsala

Centrala Uppsala
Platser finns