Organisationsprogrammet

Organisationsprogrammet är till för dig som vill stödja och leda processer i organisationer för att nå bästa resultat – både för människan och verksamheten. Utbildningen är tre år och du blir diplomerad Gestaltpraktiker i organisation. 

Kursinnehåll

Programmet är en upplevelsebaserad utbildning som syftar till att ge dig som arbetar med utveckling i organisationer en gedigen grund att stå på. Den integrerar gestaltmetodik, organisationsteori, praktiska färdigheter och personlig utveckling till en helhet och ger dig därmed en användbar kunskap kring hur du får djup och hållbarhet i ditt vardagsarbete – oavsett om du är chef, ledare konsult, projektledare eller utbildare. 

Organisationsprogrammet vilar på en humanistisk människosyn. Det har funnits sedan 1986 och någon liknande utbildning finns inte i norra Europa. Programmet innehåller sex fasta kursveckor per år och kortare utbildningsinslag däremellan. 

Behörighet 
För att söka till Organisationsprogrammet behöver du:
• Ha gått grundkursen Personlig utveckling för ett mer medvetet liv, Praktisk förändringsledning eller andra utbildningar som Gestaltakademin anser vara motsvarande
• Ha relevant yrkesanknytning 
• Ha minst 120 svenska högskolepoäng eller 180 ECTS (möjlighet till dispens finns)
• Ha goda språkkunskaper i svenska och engelska


Pris och tillkommande kostnader 
Privatbetalande: 71 500 SEK inkl. moms/år 
Företagsbetalande: 82 500 SEK exkl. moms/år

Programmet betalas årsvis. Vi har ett samarbete med HumanFinans som ger dig som privatperson möjlighet till ett räntefritt utbildningslån och på så sätt dela upp din betalning av årsavgiften på 6–12 månader. Du kan läsa mer om det och ansöka direkt hos HumanFinans. Utöver avgift tillkommer kostnader för lärgrupp, handledning, terapi, kurslitteratur samt kost och logi. 


Utbildningen genomförs i internatform på Lillsved folkhögskola som vi samarbetar med. Det innebär att alla deltagare bor och äter sina måltider där. Du betalar ditt boende direkt till folkhögskolan och deras avbokningsregler gäller för kostnaden.

Specifikationer för tillkommande kostnader hittar du här. 

Ansökan och antagningsprocess
När du har skickat in din ansökan nedan följer du den länk som visas på bekräftelsesidan. 

Om du är behörig att söka och lämnat in en komplett ansökan kallas du till intervju. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, din intervju tillsammans med eventuella referenser är därför avgörande vid antagningen. Ditt antagningsbesked lämnas därefter i nära anslutning till intervjutillfället. Först när du tackat ja till en erbjuden plats är avtalet bindande.  


Vill du veta mer?
programbeskrivningen hittar du mer information och svar på många av de vanligaste frågorna kring programmets innehåll. Du är självklart också välkommen att kontakta oss direkt.


Nästa start av Organisationsprogammet är i januari 2025 – anmälan öppnar hösten 2024. Vill du anmäla ditt intresse till nästa start? Kontakta oss!

Det finns inga kommande kurstillfällen