Kroppen i fältet och fältet i kroppen

Systemisk nervsystemsutbildning, 1 år.

En utbildning om hur allt hänger ihop! Min hjärna med min kropp, med mitt eget och andras sammanhang i världen.


Kursinnehåll

Hur i all världen hamnade vi här och hur kommer vi härifrån? En reaktion de flesta känner igen i en alltmer polariserad och fragmentiserad samtid. Kroppen i fältet och fältet i kroppen är en ny systemisk nervsystemsutbildning där du får lära dig mer om hur du kan navigera i ett komplext sammanhang; hur du kan analysera nuläget och hur du kan ta nästa steg – i din personliga utveckling eller i den arbetsgrupp där du verkar.

Utbildningen utgår ifrån Orienting to Aspects of the Field som varken är ett quick fix eller en manual men ett dynamiskt navigationsverktyg, en gestaltkompass, som utgår från: 

 • Forskning om det finstämda samspelet mellan kropp, hjärna och nervsystem som integreras med hur fältet/sammanhanget du befinner dig i, hela tiden organiserar och reorganiserar sig, som kaotisk, polariserat, flexibelt eller integrerat.
 • Vikten av att du är här och nu 
 • Vikten av att du har möjlighet – och är villig - att nyansera och anpassa ditt vanliga arbetssätt till att vid behov ta ett större och kanske annorlunda ansvar i mötet, speciellt i polariserade och kaotiska fält/sammanhang.

Orienting to Aspects of the Field samlar kompass, karta och kikare i en enkel och visuellt inspirerande modell med kort- och långtidsperspektiv. Den ger ett bra underlag till att välja interventioner på relevant nivå i grupper, organisationer, coachning och undervisning och fungerar också som en modell för diagnostik till gestaltterapi och handledning. Faktiskt också till vardagens många ögonblick där människor möts och skall samverka i dialog och samskapande.


Utbildningen vänder sig till dig som

Arbetar med människor och har minst ett års gestaltutbildning eller motsvarande. Vid motsvarande utbildning kontaktas sökande av kursledare för ett gemensamt samtal. 


Under utbildningen får du

Stöd till att tugga och integrera utbildningens olika delar genom:

 • Interaktiv, upplevelse- och erfarenhetsbaserad undervisning som backar upp om ditt personliga uttryck och stil både personligt och professionellt
 • Vardagsnära teori till knopp och kropp, övningar parvis, i smågrupper och i storgrupp, demonstrationer med möjlighet att ta upp egna livs -och arbetssituationer, vägledd meditation och andrum, tid till reflektioner
 • Fast samtalspartner mellan kurserna hjälper dig att komma ihåg och praktisera det du lärt och det du glömt eller inte ens lagt märke till
 • Ett innehållsrikt kompendium, som du kan vända tillbaka till gång på gång under kursen och långt efter! Visuellt enkla bilder och modeller som talar till de flesta och är ett uppskattat bidrag i arbetssituationer
 • 1:1 samtal 2 x 30 minuter. Det första efter gång 1 och det andra efter gång 9.


Efter utbildningen

Rör du dig friare mellan de fyra olika fälten och vet:

 • Vad som är typiskt i kaotiskt, polariserat, flexibelt eller integrerat fält
 •  Fällor och fallgropar i varje fält och dina egna reaktioner som varningssignaler eller go-on
 • Vilket fokus som bidrar till att stötta processen och öppna till kontakt här och nu

Samtidigt som du:

 • Fascineras av kraften i ömsesidig påverkan och blir mindre provocerad om du känner dig fel, fast och frustrerad. Du vet hur du möter låsta positioner, roller och reaktioner och bidrar till att oavslutade, fixerade, frusna gestalter kan skifta till ett försiktigt eller nyfiket utforskande
 • Får använda Gestaltkompassen och allt kursmaterial utan extra tillåtelse eller avgifter om du refererar till källan.
 • Kan delta i kommande inspirationsdagar och bidra med dina egna erfarenheter i utvecklingen av gestaltkompassen Orienting to Aspects of the Field


Omfattning

9 dagar med utbildningsinslag däremellan.


Utbildningsplats

Lokal i centrala Stockholm.


Pris

29 500 SEK ex moms.


Sista anmälningsdag

1 oktober.


KursledareJudith Beermann Zeligson. Fem decenniers arbete med psykoterapi, utbildning, handledning och ledarskapsutveckling, varav 25 år på Gestaltakademin. Har också ett fredsarbete kring tidiga svek, kollektiva trauma och vår inneboende längtan efter att komma hem. Judiska rötter och buddhistiska vingar.

Kommande tillfällen

Stockholm

Centrala Stockholm
Platser finns