Diplomerad samtalsledare med gestaltterapeutiskt förhållningssätt

Det här är ingen vanlig ledarskapsutbildning – den här utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att hålla allvarliga samtal med människor som befinner sig i svåra situationer. Att hålla bra samtal och föra bra dialoger med dina medarbetare är ett hantverk. Samtidigt behöver du en förmåga att känna dig trygg och vara grundad i dig själv när du gör det. Här får du möjlighet att utveckla båda delarna i din ledarroll.

Kursinnehåll

I ledarskapets åtaganden och förväntningar ingår att hålla samtal och dialoger av både komplex och varierad karaktär, och inte sällan i svåra situationer på arbetsplatsen. Samtidigt som du ska värna ett gott arbetsklimat, verka för en hållbar miljö och utveckla medarbetare eller team behöver du också hantera situationer som rör exempelvis konflikter och osämja, uppsägningar och organisationsförändringar. Diplomerad samtalsledare med gestaltterapeutiskt förhållningssätt är utbildningen där du får utveckla så väl din samtalsmetodik som ditt förhållningssätt i situationerna där samtalet och dialogen ingår.

Utbildningen tar utgångspunkt i ett gestaltterapeutiskt förhållningssätt där kärnan är trygghet, acceptans och respekt i mötet med andra. Den ger dig en tillhörande teoretisk grund och förståelse för de processer som pågår mellan människor i en organisation. I utbildningen ingår mycket praktisk träning i att leda samtal både enskilt och i grupp. Du får på så sätt en ökad förmåga att vara en inkluderande, trygg och grundad ledare med ett öppet förhållningssätt i mötet med andra.


Syfte och mål 

Att stärka din kompetens i att utveckla ett tryggt och professionellt förhållningssätt i samtal, möten och dialoger med kollegor och medarbetare på arbetsplatsen, även i komplexa och svåra situationer.


Utbildningen vänder sig till dig som 

Vill utveckla din och/eller andra medarbetares förmåga att leda respektfulla och utvecklande samtal som syftar till att stödja utveckling individuellt, mellan individer eller inom grupper. Det kan exempelvis vara du som i ditt arbete hanterar komplexa situationer och samtal. Det kan också vara du som har i uppdrag att stödja medarbetare med samma uppgift.


Mer om det gestaltterapeutiska förhållningssättet

Det gestaltterapeutiska förhållningssättet utgår från trygghet, acceptans och respekt i mötet med andra. Det vilar på ett antal grundbultar:

  • Att ha modet att följa, leda och lita på processen
  • Att ha en fenomenologisk utgångspunkt (icke-dömande och icke-värderande) i mötet med en annan individ eller grupp
  • Att medverka till genuina möten mellan människor och att själv vara grundad, medveten och insiktsfull gällande egna teman som kan uppstå i mötet med andra
  • Att våga vara i det som är och med acceptans möta verkligheten som den visar sig och skapa ramar för utveckling och rörelse


Teori och metod

Utbildningen vilar på gestaltteori/gestaltmetodik och innehåller bland annat: systemteori, fältteori, fenomenologi samt metoder i gruppledarskap och samtalsteknik. Den är upplevelsebaserad, vilket innebär att du tillsammans med de andra deltagarna får arbeta och träna processorienterat under utbildningens gång.  


Omfattning 

21 dagar, varav 18 dagar på internat på Österlen i Skåne samt 6 halvdagar handledning.


Upplägg 

Utbildningen innehåller sex moduler förlagda januari–april och september-oktober. Efter den tredje modulen börjar du att arbeta med samtal så väl enskilt som med grupp på hemmaplan, under handledning. Efter den tredje modulen påbörjas också ett examensarbete där kursdeltagaren i en essä beskriver sin egen utveckling som samtalsledare.


Du kommer att ingå i en mindre grupp som träffas en dag mellan varje modul. Syftet med gruppen är att få träna på tekniker och att få reflektera tillsammans. Denna grupp leder deltagarna själva. Utöver detta ingår individuell terapi under utbildningens gång.


Modul 1: 17-19 januari

Presentation av kurs och deltagare. Rollen som samtalsledare. Introduktion till teorierna, grunden för meningsfulla möten, etik, ramar, existentiellt perspektiv och dialogfilosofi, praktisk träning

Modul 2: 7-9 februari

Fokus på system- och fältteori, situation, fenomenologi, gestaltterapeutiskt förhållningssätt, och praktisk träning

Modul 3: 6-8 mars

Att kunna ge och ta emot feedback. Förståelse för makt och intersektionalitet på arbetsplatsen. Personlig utveckling, mod att leda samtal. Mindfulness, närvarande ledarskap och självledarskap, praktisk träning.

Modul 4: 10-12 april

Att förebygga destruktiva tendenser och mönster på arbetsplatsen. Det svåra samtalet, konflikter på arbetsplatsen, nervsystemets reglering, Lägga grund för ett utvecklande samtalsklimat, praktisk träning.

Modul 5: 4-6 september

Erfarenhetsutbyte, litteraturfördjupning, praktisk träning kring egna case i gruppen

Modul 6: 9-11 oktober

Min utveckling som samtalsledare, reflektion kring lärprocessen, examination

Examination

Diplom erhålls efter godkända kursmoment.

  • Deltagande i kursmodulerna
  • Fullföljd egenterapi
  • Fullföljd handledning i grupp
  • Dokumenterade samtal
  • Essä med koppling till teorierna för utbildningen
  • Muntlig examination kring den egna utvecklingen


Anmälan och antagning

När du skickat in din anmälan behöver du komplettera denna med ett CV. Skicka detta till info@gestaltakademin.se. Därefter kontaktas du av utbildningsledarna för ett gemensamt samtal. Din anmälan blir inte bindande förrän du erbjudits och tackat ja till en plats på utbildningen.


Pris

97 000SEK exkl. moms


Tillkommande kostnader

Egen terapi om cirka 1000 SEK/timme samt internat om cirka 2000 SEK/dygn med helpension.


Ingår

Litteratur på både svenska och engelska

Handledning i mindre grupp (fysiskt eller online).


Sista ansökningsdatum:

3 november 2023


Ledare

Pia Marie Keanius. Socionom, gestaltterapeut samt legitimerad psykoterapeut med mottagning för individer, grupper och handledning. Kompetens och vidareutbildning inom trauma, beroende och anhörigproblematik.


Lena Söderlind. Auktoriserad gestaltterapeut med mottagning för individer, par, grupper och handledning. Vidareutbildad i sorgebearbetning, Steg 1 i psykoterapi med inriktning KBT och affektfokuserad terapi. Är också legitimerad lärare med lång erfarenhet som skolledare/rektor. 


Vill du veta mer?

Om du har frågor eller funderingar gällande utbildningens innehåll och upplägg går det bra att kontakta utbildningsledare Pia Marie Keanius eller Lena Söderlind direkt.

Kommande tillfällen i

Skåne

Österlen
Platser finns