Personlig utveckling - grundkurs för ett mer medvetet liv

Personlig utveckling i grupp för dig som vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill. Baserat på gestaltmetodik, ger behörighet att söka till Terapeutprogrammet och Organisationsprogrammet. 

Kursinnehåll

Vill du utvecklas som människa och få ut mer av ditt liv? Vår grundkurs i personlig utveckling ger dig möjlighet att i ett tryggt sammanhang öka din självkännedom. Den bygger på gestaltmetodikens grunder och begrepp, och utgörs av en mindre grupp som träffas under en längre period. 


Syfte och mål 
Att på gestaltmetodisk grund ge deltagarna möjlighet till fördjupad personlig utveckling i grupp. 

Innehåll och upplägg
Pedagogiken är upplevelsebaserad med teoretiska inslag. Upplevelsebaserat innebär att arbeta utifrån det som sker i gruppen och relationerna – exempelvis med kommunikation, polariteter, kroppsmedvetenhet, ansvar, val och gränser. Kursledarna utgår bland annat från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod. Den framväxande grupptryggheten ska utgöra basen för den enskildes personliga utveckling. 

Kursens längd är 16 dagar, uppdelat på fyra kursmoduler. 
Våra grundkurser är ackrediterade av the European Association for Gestalt Therapy (EAGT) och alla kursledare är utbildade vid gestaltinstitut.


Plats

Kallfors hotell i Järna utanför Stockholm. 

Avgift och tillkommande kostnader 
Privatbetalande: 21 500 SEK inkl. moms
Företagsbetalande: 35 000 SEK exkl. moms

Kostnad för kost och logi tillkommer enligt nedanstående prisexempel:

Delat rum 3630 SEK exkl. moms/kursmodul.

Eget rum 4530 SEK exkl. moms/kursmodul


Antagning
Den sökande kontaktas av kursledare för ett gemensamt samtal. 


Avbokningsregler 
I samband med att den sökande antas till kursen blir anmälan bindande. Avbokning fram till fyra veckor innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften, därefter debiteras hela avgiften. Vid avbokning pga sjukdom krävs läkarintyg. 


Kursledare

Yvonne Jernberg. Auktoriserad gestaltterapeut med Msc i Gestaltpsykoterapi, socionom och grundutbildad inom familjeterapi. Är även utbildningsterapeut för studerande vid Gestaltakademins diplomprogram. 

Ia Mårtensson Astvik. Auktoriserad gestaltterapeut, legitimerad psykoterapeut, fil.mag i Praktisk kunskap och certifierad handledare med lång erfarenhet av handledning, individualterapi samt par- och gruppterapi. 


Kommande tillfällen i

Järna

Kallfors hotell
Platser finns